Equip de dietistes amb llarga trajectòria

Les necessitats nutricionals de cada persona són diferents. És per això que, a Eudec Food hem adaptat tots els nostres productes prioritzant la satisfacció individual i la personalització com el pilar fonamental sobre el qual construïm tot el nostre servei. Tots els nostres plats parteixen de les pautes dissenyades pel nostre equip de dietistes, diplomats en Nutrició Humana i Dietètica amb una llarga experiència en el disseny de menús i l’adequació dels mateixos a les necessitats particulars. Els nostres especialistes elaboren menús triant els tipus de plats valorant la seva qualitat nutricional i els ingredients que els componen.

Eudec Food disposa de més de 10 dietes i les combinables entre si (hiposódica, diabètica, protecció gàstrica, sense carn…). A més, el nostre model de cuina tradicional amb el valor afegit de les noves tecnologies en envasament i higiene alimentària, ens permet mantenir els sabors i aromes autèntiques de cada plat. Els consumidors podran assaborir cada plat com acabat de fer, amb totes les garanties de control dietètic, nutricional i seguretat alimentària.

El nostre equip de dietistes planifica els menús i els plats que els componen d’acord amb les recomanacions nutricionals que proporcionen els organismes oficials de salut pública: l’OMS, la SENC, Societat Espanyola de Nutrició Comunitària; i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes guies serveixen de referència per establir la freqüència de consum dels principals grups d’aliments així com el gramatge de les racions que se serviran, entre altres recomanacions. Des del nostre Departament de Dietètica es dissenya el menú basal i es realitzen totes les derivacions corresponents a les dietes terapèutiques i/o adaptacions als diferents costums culturals que presenten una major prevalença. En el cas de presentar-se una dieta especial no estandarditzada aquest departament pot realitzar la pauta dietètica individualitzada a través de l’informe mèdic corresponent.

Comments are closed.