SERHS FOOD ACULL LA SESSIÓ FINAL DE RESULTATS I OPORTUNITATS DEL PROJECTE VALORAFOOD

El passat 21 de juny, el consorci del projecte Valorafood va dur a terme una reunió final per presentar els resultats i oportunitats obtinguts al llarg de totes les accions i proves realitzades durant els últims mesos.

El projecte Valorafood es una iniciativa focalitzada en conèixer el sector pesquer i industrials de la transformació pesquera. Mitjançant reunions, visites, focus groups , tallers immersius i altres activitats, identifiquen els excedents reals que tenen les empreses transformadores de peix i posteriorment treballen en dissenyar les pautes per revaloritzar els excedents en forma de nous productes que s’han acordat prèviament.

El grup operatiu del projecte està format per IRTA, RADI S.L, Serhs Food, Gustos Meritem i Peixos Puignau.

Durant la sessió que es va realitzar a les instal·lacions de SERHS Food a Mataró, cada membre del consorci va exposar la feina feta. Peixos Puignau va explicar les oportunitats que han obtingut fruit de l’aprofitament d’excedents. Radi SL va col·laborar amb un seguit de subproductes de bacallà,  gamba i salmó per degustar i explicar. IRTA va desenvolupar tots els detalls tècnics sobre quines tecnologies s’han estudiat per la creació de subproductes. Finalment, el Clúster Foodservice va presentar com podria ser la continuïtat del projecte i cap on s’hauria de seguir treballant.

Això no obstant, tot i les intencions i objectius que es proposa el projecte Valorafood per tal de poder desenvolupar productes innovadors i amb un alt valor nutricional, cal conèixer diversos reptes que actualment encara es desconeixen:

  • La quantificació dels excedents de les espècies a valoritzar.
  • La quantificació dels volums, regularitat, especialització de les diferents espècies a revaloritzar.
  • El disseny productiu (formula, processat, emmagatzematge, etc.) dels diferents productes a valoritzar en funció de les espècies seleccionades.
  • Les característiques del producte que hauria de tenir per ser utilitzat per la tecnologia Pulse Combustion Dryer o altres tecnologies.
  • La viabilitat tècnica i econòmica dels productes dissenyats.

 

Per poder donar resposta a tots aquests factors, durant els últims mesos s’han realitzat 3 visites i reunions a destacar.

La primera es va dur a terme als atomitzadors de la planta d’APC EuropeEssentia Protein Solutions, un productor global de solucions proteiques d’origen animal per a la indústria dels aliments. Tots els ingredients d’Essentia deriven de matèries primeres naturals de porcí, principalment i també de boví, pollastre, xai i peix. Els mètodes d’obtenció de les solucions proteiques que s’utilitzen a la planta de Catalunya es basen en un sistema senzill de separació i atomització de la sang, que és la matèria prima per obtenir proteïnes en pols d’alt valor afegit. Durant visita, els representants del grup operatiu van poder conèixer de ben a prop les principals funcionalitats dels atomitzadors.

La segona visita va ser a la Seafood Expo Global. Allà es van poder analitzar les tendències de marisc a nivell internacional, la gestió dels excedents i producció de subproductes innovadors. De les diferents visites internes que es van fer, els representants van visitar a l’associat del Clúster Iceland Seafood, la delegació d’Islàndia amb la qual en el context del projecte s’està en contacte.

L’última acció va ser la visita a l’edifici d’IRTA de Monells. L’objectiu va ser conèixer el funcionament i aplicacions del Pulse Combustion Dryer (PCD), una tecnologia emergent on hi ha l’evaporació del líquid del producte per combustió directe dins d’una càmera d’assecat. El PCD és un sistema que augmenta la productivitat i maximitza l’ús d’energia primària millorant la transferència de calor i la reducció de les emissions contaminants.

 

Comments are closed.